Cheng Ming Kit
 
Cheng Ming Kit
交易數目 交易金額 賺蝕 回報
6月9000%
7月0000%
8月0000%
三個月9000%

全部持有上市公司(Top 30)

代號上市公司持股量市值持股比例最近通告
01466民生珠寶3,570 萬1.37 億10.5%2017-06-21
00166新時代能源00 2016-09-09
01466民生珠寶3,570 萬1.37 億10.5%2017-06-21
082380 2017-06-23
06828中國威力印刷13.6 億7.07 億13.9%2017-06-28

行業

You need to upgrade your Flash Player

全部股權變動

股票6月7月8月3個月總計

最近三個月行業分析

行業6月7月8月3個月總計